ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นิติกร ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]