ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร พนักงานกองทุนส่งเสริมสวัสดิการสังคมจังหวัด และ พนักงานจ้างเหมาบริการ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตำแหน่ง นักพัฒนสังคม และพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม และพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ในระหว่างวันที่ 17 – 26 ตุลาคม 2565 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม และพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม และพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]