ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566

เชิญชวนพี่น้องชาวลพบุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรี ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 13:00-16:00 น.พบกับกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว พร้อมของที่ระลึกในงาน มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ด้วยมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ กำหนดรับสมัครนักเรียนคอมพิวเตอร์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก โดยผู้พิการไม่ต้องเสียค่าใช้ง่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ด้วยมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพให้คนพิการสามารถพึ่งตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม ได้เปิด อบรมคอมพิวเตอร์ 2 หลักสูตร คือคอมพิวเตอร์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หลักสูตร ละ 6 เดือน รวมเป็น 1 ปี แก่ผู้พิการ โดยผู้พิการไม่ต้องเสียค่าใช้ง่ายใดๆ ทั้งสิ้น กำหนดรับสมัครนักเรียนคอมพิวเตอร์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ตั้งแต่วันนี้ หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ตุลาคม 2565


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


สื่อวิดีโอกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

💦 การสื่อสารเชิงบวก : “มาสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีกฎระเบียบที่เหมาะสม ไม่ใช้อารมรณ์ เข้าอกเข้าใจ ใช้เวลา และทำสม่ำเสมอ และนอกจากนี้จะต้องอดทน เป็นต้นแบบให้เค้าได้เห็น จะทำให้เค้าเป็นเด็กเก่งที่ดี ครอบครัวก็มีความสุข”

“เชื่อป้าไหมพ่อแม่ที่บ่นลูกแบบนี้ ป้าไม่เคยเห็นลูกคนไหนจะเปลี่ยนนิสัยกันสักที” คำพูดจากป้าที่รู้ทุกอย่างของคนข้างบ้าน ลองมาดูคลิปเต็ม ๆ กันครับ #เพื่อนครอบครัว #Toolmorrow #ครอบครัว #เพื่อนบ้าน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


KAIGO บริบาลดูแลผู้สูงอายุ โครงการเตรียมความพร้อมไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

KAIGO บริบาลดูแลผู้สูงอายุ โครงการเตรียมความพร้อมไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น
“เปิดโอกาส สร้างอนาคต สู่ความสำเร็จที่ยิั่งยืน”
ATP KAIGO เป็นโครงการฝึกสอนเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ รวมถึงการชีแนะแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อไปฝึกงานด้านบริบาลที่ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 3 ปี
⭐️ มีเบี้ยเลี้ยง/รายได้ ระหว่างเรียน รวมรายได้ประมาณ 36 เดือน 6,720,000 เยน (ยังไม่หักค่าใช้จ่าย,ไม่รวมโอที,ไม่รวมการขึ้นค่าแรงประจำปี)
⭐️ หลักสูตร– หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น– หลักสูตรบริบาล ดูแลผู้สูงอายุ
⭐️ คุณสมบัตรผู้สมัคร– เพศหญิง อายุ 19 – 30 ปี– วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป– น้ำหนักปกติตามเกณฑ์มาตรฐาน BMI = 18-25– ส่วนสูง 150 ซม. ขึ้นไป– ไม่ทุพพลภาพทางร่างกาย และจิตใจ– ไม่มีรอยสัก ไม่ตาบอดสี– มีใจรักในการดูแลผู้สูงอายุ– ไม่เคยยื่นวีซ่าฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:• ATP ศูนย์กรุงเทพมหานคร📞 02-7305622 – 26 , 081-9125307, 089-922-9626• ATP ศูนย์พิษณุโลก📞 094-441-7159, 098-250-8926, 098-268-0189, 094-790-9745• ATP ศูนย์อุดรธานี📞 081-912-3960, 042-241-623Line@📧 @atp.jp หรือคลิ๊ก https://line.me/ti/p/~@atp.jp✉️ japan.atp@gmail.com🌐https://www.ajls-school.com


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประการายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุตามที่ได้มีประกาศจังหวัดลพบุรี

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุตามที่ได้มีประกาศจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นิติกร ในระหว่างวันที่ 1 – 9 กันยายน 2565 นั้น
บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุตำแหน่ง นิติกร ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นิติกร ครั้งที่ 1 รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

ประกาศจังหวัดลพบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ
ด้วยจังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุจำนวน 1 อัตรา โดยอิงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]