โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัดปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]