เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “สิทธิสำหรับผู้ประสบปัญหาทางสังคม” ตามโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด

https://drive.google.com/file/d/1zwpCD1tfCdWotuWhXHc6uL92G9QbKrRo/view?usp=sharing


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]