เปิดรับสมัครผลงานเข้าประกวดผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชม ผ้าไทย

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เปิดรับสมัครผลงานเข้าประกวดผลิตภัณฑ์
โดยใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชม ผ้าไทย
***เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 กรกฎาคม 2565

ดาวน์โหลดใบสมัคร
https://drive.google.com/drive/folders/1DBSEXjQPprUuCeGgHmefQS3P2kVUUTbW
————————
เงื่อนไขการรับสมัคร
https://drive.google.com/file/d/1PJQ3Ig8EhQOVI4bOAgSa3w1EA2bJQhCD/view?usp=drivesdk


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]