อบรมทำความเข้าใจการใช้สมุดพกครอบครัว

วันอังคารที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานทีมOne Home พม.ลพบุรี หัวหน้ากลุ่ม เจ้าหน้าที่สำนักงาน พมจ.จังหวัดลพบุรี และแกนนำอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เข้าร่วมอบรมทำความเข้าใจการใช้สมุดพกครอบครัวและแลกเปลี่ยนเรียนรู้


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]