ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มเยียนกลุ่มเปราะบาง อ.ลำสนธิ

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิ.ย. 64 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ต.ลำสนธิ อ.ลำสนธิ ลงพื้นที่ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน อบต. อพม. เยี่ยมกลุ่มเปราะบางเพื่อดำเนินการจัดทำสมุดพกครอบครัว ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อย่างครอบคลุมทุกด้าน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]