ลงพื้นที่เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อร่วมประชุมซักซ้อม แนวทางการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนเปราะบางและการจัดทำสมุดพกครอบครัว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]