ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงร่วมกับโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลพบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเขาสมอคอน และ อสม.


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]