ลงพื้นที่ดูแลประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ณ ศูนย์พักพิงวัดจงโก ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]