ลงพื้นที่จัดทำสมุดพกครัวเรือนเปราะบาง และสอบข้อเท็จจริง แบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]