ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงการจัดทำสมุดพกครอบครัวในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]