ร่วมลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และอุทกภัยในจังหวัดลพบุรี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]