มอบหน้ากาก 1,800 ชิ้น

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี มอบหมาย
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ลพบุรี ลงพื้นที่ส่งมอบหน้ากากอนามัย จากนายชวน หลีกภัย ประธานมูลนิธิเพื่อ
การศึกษาและสังคม ให้กับ อพม.เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ในพื้นที่ อำเภอโคกสำโรง จำนวน 800 ชิ้น
และ อำเภอบ้านหมี่ จำนวน 1,000 ชิ้น


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]