มอบหน้ากากจำนวน 1,000 ชิ้น

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี
มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ลพบุรี ลงพื้นที่ เพื่อชี้แจงการใช้สมุดพกครอบครัว ให้แก่ อาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตามโครงการบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
ในครัวเรือน และมอบหน้ากากอนามัย จากมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมร่วมส่งต่อหน้ากากอนามัย 76 จังหวัด
จาก นายชวน หลีกภัย ประธานสมาชิกวุฒิสภา ให้กับ อพม. เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป จำนวน 1,000 ชิ้น
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]