พม.ลพบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้ขอความช่วยเหลือผ่านทาง “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300”


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]