พม.ลพบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 จังหวัดลพบุรี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]