พม.ลพบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับ อบต. เขาเเหลม เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]