พม.ลพบุรี ร่วมกับองค์กรสาธารณะประโยชน์และภาคีเครือข่ายจัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]