พม.ลพบุรี ประสานนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลเขาพยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้เดือนร้อน ผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 จังหวัดลพบุรี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]