พม.ลพบุรี ของแสดงความยินดีกับ นางสาวกิจฑิพา คำนวน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคล “๑ คนดี มีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน” กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๔


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]