พม.ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการ ที่ขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 3 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]