พม.จังหวัดลพบุรีมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]