ประกาศคนหาย

ขอความช่วยเหลือติดตามหา นางอรวรรณ แปลงสาร อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 86 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ได้เดินทางไปหาญาติที่จังหวัดสระแก้วและเดินทางต่อไปยังจังหวัดชลบุรีจนกระทั่งหายตัวไป เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 โดยนางอรวรรณ แปลงสาร มีรูปพรรณสัณฐาน ผิวสีขาว ส่วนสูง 160 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 65 กิโลกรัม มีไฝจุดเล็กอยู่บริเวณริมฝีปากบนด้านซ้าย ซึ่งปัจจุบันญาติไม่สามารถติดต่อได้เกรงว่าจะได้รับอันตรายและอาจถูกล่อลวงไปในทางที่เสียหาย

พบเบาะแส กรุณาติดต่อ

โทร. 081-2995869    นายประทีป แปลงสาร

โทร. 037-482407   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]