ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

https://www.m-society.go.th/ลงนามน้อมรำลึก

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]