ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน อพม. (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) และพิธีรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ อพม. (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น ประจำปี 2564 ผ่านโปรแกรม ZOOM


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]