ลงพื้นที่จัดทำสมุดพกครัวเรือนเปราะบางสอบข้อเท็จจริงแบบคำร้องขอความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม