จัดประชุมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานที พม.จังหวัด ภายใต้แนวคิดบ้านเดียวกัน (ONE HOME) ครั้งที่ 1/2565